پوست و مو زیبایی

خط خنده و علل ایجاد کننده آن  

خط خنده یا خط نازولابیال یکی از علائم پیری است که این خط،چین هایی ست که از گوشه ی بینی تاگوشه های دهان ایجاد میشود.

گرچه چین و چروک های خط خنده یا نازولابیال درجوانی وهنگام لبخندزدن مشهوداست،امابا افزایش سن این خط عمیقتر شده و ایجادچهره ای خسته و مسن تر میکند.

انواع مختلف خط نازولبیال شامل محدب ، مقعر و مستقیم ، با طول های متنوع از کوتاه ، کشیده و مداوم است، اگرچه افزایش سن در هر بیمار که درمان می کنیم متغیر است ، اما برخی از ویژگی ها به روشی قابل پیش بینی رخ می دهد. درواقع پیری صورت یک روندچندعاملی ست که درآن بین کلیه بافتهای صورت رابطه متقابل وجود دارد. تغییرات مربوط به سن شامل تغییرات اولیه استخوانی ، کاهش حمایت عضلانی و اسکلتی و تغییراتی در پوشش بافت نرم است که منجر به تغییر در نسبت صورت می شود.

به طور سنتی در عمل زیبایی ، برای درمان خط خنده از پرکننده های پوستی استفاده می شود تا عمق خط را کاهش دهند و ظاهر جوان تری ایجاد کنند. اما فقط توجه به خط خنده بدون توجه به علت ایجادکننده آن میتواندمنجر به عدم هماهنگی صورت شده ونتایج نامطلوبی برای بیمارایجادکند. زیرا خط خنده در بیان و پویا نمایی صورت نقش دارد.

بنابراین ازنظرمن پر کردن نازولبیال ها برای جوان سازی پایین صورت ، بدون پرداختن به پیر شدن میانه صورت ، ممکن است منجر به ناهماهنگی صورت شود.

درواقع تزریق اشتباه وبیش ازاندازه ممکن است منجر به بدتر شدن ظاهر و برجستگی خط خنده با افزودن حجم به صورت جانبی به چین ها شود و در نتیجه باعث افتادگی بیشتر گونه و تغییر ناخواسته خصوصیات لبخند زیباجو شود.

سایر روشهای غیر جراحی برای بهبود ظاهر صورت وخط خنده شامل: استفاده از آر اف فرکشنال، میکرونیدلینگ، تزریق بوتاکس و استفاده از نخ مخصوصا نخ های لیفت (که تاحدی برای بالابردن بافت میانی صورت و فک) میباشد.

 از تزریق بوتاکس دررفع خط خنده زیباجویانی که چین و چروک آنها در اثر فعالیت عضلانی ایجاد میشود استفاده میشود.

دکتر کین درسال۲۰۰۳ مقاله ای منتشر کرد که درآن اعلام نمود که در تشکیل خط خنده یا نازولابیال فولد چندعامل پوست، چربی، عضلات و استخوان  نقش دارند و هیچ روش واحدی برای درمان آن وجود ندارد.

به همین دلیل تشخیص صحیح آنچه که باعث ایجاد خط خنده میگردد در درمان این ناحیه بسیار اهمیت دارد. 

تشکیل خط خنده

تشکیل خط خنده  چند عاملی است. در واقع پیری منجر به افتادگی پیشرونده و انتخابی بافتهای گونه با تغییر نسبتاً کمی در موقعیت بافتهای لب بالا می شود.یعنی هایپرتروفی انتخابی و افتادگی چربی گونه تأثیر مستقیمی بر تشکیل خط نازولبیال دارد.

ترکیبی از عوامل زیر نیز می تواند باعث تشدید خط خنده گردد: کاهش ضخامت پوست روی چین ها، رسوب و افتادگی چربی در طرفین چینها، افتادگی محفظه های چربی ناحیه مالار و زیر مالار

محفظه های چربی

موقعیت آناتومیک چربی صورت یک عامل کلیدی برای تعیین شکل صورت است و با افزایش سن، تغییرات کیفی و کمی در چربی صورت ایجاد می شود. چهره جوان پر از چربی با حمایت سالم از رباط های نگهدارنده است. در صورت پیر، چربی صورت پایین می آید و بنابراین شکل صورت تغییر می کند.

چربی صورت در محفظه های چربی سطحی وعمقی مستقل با مرزهای عروقی جدا می شوند. تغییرات ریخت شناسی این محفظه ها در پیری، در تشکیل خط خنده نقش مهمی دارد.

محفظه های چربی سطحی عبارتند از

چربی نازولبیال، چربی گونه داخلی، چربی گونه میانی، محفظه گونه گیجگاهی جانبی و سه محفظه اوربیتال محفظه چربی عمیق صورت شامل: چربی ساب اوربیکولاریس اوکلی و چربی عمیق گونه داخلی است. 

مهاجرت تحتانی محفظه های چربی و همچنین تغییر حجم  در محفظه چربی باافزایش سن وجود دارد.

دانشمندان در سه مطالعه جداگانه با اندازه گیری های عکاسی و مستقیم صورت، نشانه های تغییرات  نازولابیال را در طول روند پیری بررسی کردند ویک تجزیه وتحلیل حجمی ازمحفظه های بافت نرم   صورت راانجام دادند و درتمامی مطالعات، تغییرات بافت نرم، پتوز اجزای جلدی و زیر جلدی توده گونه و هایپرتروفی انتخابی زیر جلدی را گزارش کردند.

 دقیقا کنار نازولبیال، چربی گونه داخلی قرار دارد که از دست دادن حجم در پد چربی گونه داخلی منجر به سودوپتوز می شود و به ایجاد خطوط خنده کمک می کند.

  همچنین  در حالت ایستاده، توده گونه پایین می آید و بر روی خطوط نازولبیال قرار می گیرد و تصور افزایش شلی پوست و چین و چروک های برجسته اطراف دهان مانند ناحیه نازولبیال ، ناحیه پری اوربیتال و فک را ایجاد می کند.

آگاهی از بخشهای چربی صورت و تزریق موضعی درنقاط مشخص  درواقع منجر به اصلاح رویکرد جوان سازی صورت کرده است.

 ساختمان عضلانی

 ترکیب هر یک از عضلات میمتیک در میانه صورت مسئول بالا بردن لب بالا و تولید لبخند است  کهشامل :عضله زایگوماتیک ،عضله بالابرنده لب بالایی وعضله لواتور آنگولی اوریس و عضله ریسوریوس؛ این عضلات بطورجداگانه یابصورت گروهی درشکل گیری وعمق خط خنده نقش دارند.

رباط ها

مندلسون گزارش داد که شلی رباط در طول پیری به دلیل فعالیت مداوم عضلانی و پیری ذاتی رخ می دهد و در نتیجه باعث پتوز بافت نرم صورت می شود.
رباط های زایگوماتیک و فک پایین از پریوستئوم سرچشمه می گیرند و مستقیماً وارد درم می شوند.

محفظه های چربی زیر جلدی توسط سپتاهای سرچشمه گرفته از فاشیای زیرین محدود شده و به درم پوست وارد می شوند. رباط زایگوماتیک ، بافت نرم مالار را بر روی برجستگی زایگوماتیک معلق می کند.

 سستی و از دست دادن حمایت از رباط زایگوماتیک منجر به نزول تحتانی و پتوز پد چربی مالار و جهت گیری رو به پایین چربی نازولبیال شده که باعث تشدید خط خنده می شود.

بنابراین درخیلی ازمواردبرای رفع خطوط خنده  در وهله اول باید بافت نرم ناحیه گونه یامالار رفع شود.

اسکلت

بازسازی اسکلت و تغییرات استخوانی قسمت میانی صورت در طی پیری عبارتند از: تغییر شکل لبه  اوربیتال تحتانی وازبین رفتن برآمدگی قدامی آنها که باعث میشود چهره ارتفاع عمودی راازدست بدهد.

بنابراین این تغییرات به برجستگی خط خنده کمک می کند.

 از دست دادن دندان منجر به تحلیل برگشت ناپذیر و مداوم استخوان آلوئول و تغییرات ریزساختاری در استخوان کورتیکال مانند کاهش ضخامت می شود. از دست دادن دندان در فک پایین بیشتر از فک بالا تأثیر می گذارد ، همچنین از دست دادن استخوان در زنان بیشتر از مردان است. 

در بسیاری از زیبا جویان لازم است تا با درمان غیرمستقیم وترکیبی ،خطوط نازولبیال  تحت درمان قرار گیرد. یعنی کاهش حجم در وسط صورت ابتدا با استفاده از پرکننده های پوستی رفع شده، به دنبال آن ترمیم حجم ناخوشایند لب و ناحیه اطراف دهان  با استفاده از پرکننده های پوستی انجام شود.

بنابراین با در نظر گرفتن الگوهای مختلف پیری، یک متخصص زیبایی باید در طول درمان به نکات زیر توجه کند:

کاهش حجم میانی صورت،سودوپتوز و پتوزگونه

حجم بیش ازحدنازولبیال

اثراتصالات رباطی درچینهای نازولابیال

توجه به بافت پوست وشلی آن

بنابراین دربسیاری از مواقع، تقویت برآمدگی قسمت میانی صورت وگونه ها باعث کاهش عمق یااز بین رفتن خط خنده میشود.اما برای خط خنده بسیار عمیق، ممکن است  علاوه بردرمان افتادگی گونه نیاز  به اصلاح مستقیم  وملایم خط خنده وجودداشته باشد.

از دیگر روشهای غیر جراحی برای بهبود ظاهر خط خنده بیمار می توان به آراف ، تزریق بوتاکس و استفاده از نخ ها اشاره کرد.

بنابراین

کلید اصلاح موفقیت آمیز رفع خط خنده و دستیابی به رضایت زیباجو ترکیبی از تشخیص صحیح علت ایجاد چین و چروک و انتخاب دقیق بیمار است. و گاها نیاز به چندین گزینه درمانی و چندین جلسه درمان وجود دارد.

خط خنده

این مطلب را از دست ندهید
تاثیر کربوکسی تراپی در حیطه پوست و زیبایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا